Jak pracujeme

Naším posláním je realizace moderních rodinných domů, které ​zohlední jak finanční možnosti rodiny, tak jejich potřeby a přání.

  • Přesně zkoumáme a zjišťujeme, jak bydlíte, jak chcete bydlet, jaké aktivity děláte a jaké životní kroky plánujete.
  • Přesně definujeme investovanou částku do vašeho rodinného domu s ohledem na váš rodinný rozpočet. Vše připravujeme, projektujeme a stavíme do ceny, kterou si rodina zvolí, a tu během celé realizace nepřesáhneme.
  • V rámci stanovené částky navrhujeme velikost rodinného domu, jeho dispoziční řešení a umístění na pozemku.​
  • Volíme vnitřní vybavení, finální povrchy a použité technologie s ohledem na stanovený rozpočet.
  • Tvoříme finální projektovou dokumentaci, komunikujeme se stavebním úřadem a dotčenými orgány a zajišťujeme vyřízení financování včetně pojištění domu a rodiny.
  • Podepisujeme smlouvu o dílo s přílohami jako je harmonogram, finální rozpočet, stavební povolení, pojištění odpovědnosti a tím získáváte jistotu ceny, termínu, rozsahu a odbornosti dodavatele.
  • Klademe důraz na to, aby vše, co jsme navrhli a dohodli, hladce proběhlo. Pevně se držíme navrhovaného plánu a případně řešíme doplňující požadavky klientů.
  • Zajištěním kolaudačního rozhodnutí a předáním domu pro nás práce určitě nekončí. Zajišťujeme servis a reagujeme na další potřeby našich klientů.


Pilíře našich služeb

1. Dům má být odrazem rodinných potřeb a přání

Naším posláním je realizace moderních rodinných domů, které zohlední jak finanční možnosti rodiny, tak jejich potřeby a přání.

2. Vše na jednom místě

Komunikace mezi několika specialisty při přípravě rodinného domu je velice časově náročná. Z tohoto důvodu jsme koncentrovali všechny specialisty na jedno místo. Jakékoliv změny v  projektu jsou konzultovány např. s architektem, projektantem, rozpočtářem a úvěrovým specialistou. Nemusíte složitě vysvětlovat, komunikovat i si pamatovat.

3. Finanční jistota

Tým specialistů přesně propočítá možnosti vaší rodiny. Společně nalezneme úroveň vyváženého rozpočtu a výše možných zdrojů na váš budoucí dům. Vše dotáhneme do konce a zajistíme kompletní financování, pojištění rodiny a zajištění vašeho majetku.