Projekční činnost

1. Studie proveditelnosti

Na úvodní schůzce, kde se seznámíme a vyslechneme si vaše představy o novém bydlení, lokalita, dispozici a vybavení. Na základě těchto informací zjistíme, co vše je ve vašich možnostech a jak se co nejvíce přiblížit vysněnému bydlení.

Výstupy

 • Finanční možnosti celkového záměru
 • Vyhodnocení lokality

2. Koncept

Na základě vstupních informací navrhneme základní dispoziční řešení s ohledem na vybranou lokalitu a finanční možnosti rodiny

Výstupy

 • Skici
 • Inspirativní domy
 • Odhad ceny celkového záměru

3. Studie

V této fázi jdeme více do hloubky, navrhujeme řešení místností, vizualizujeme interiér i exteriér. 

Výstupy

 • Vizualizace
 • Situační řešení
 • Půdorysy
 • Výběr finálních povrchů
 • Rozpočet

4. Projekt

V rámci projektu se připravuje finální výkresová dokumentace a vyřizuje se stavební povolení.

Výstupy

 • Výkresy
 • Stavební povolení