Realizace staveb

1. Koordinační schůzka

Před začátkem realizace probíhá z důvodu nastavení komunikace společné setkání. Hlavním důvodem je seznámení se s celým realizačním týmem a nastavení komunikace. 

Výstupy

 • Předání projektu realizátorovi
 • Předání harmonogramu
 • Vyřešení širších vztahů

2. Kontrolní dny

V rámci harmonogramu jsou uvedeny kontrolní dny a zde probíhá pravidelné informování investora o průběhu a plánu stavby. Případné změny se vyhodnotí z pohledu rozpočtu,vlivu na harmonogram případně další návaznosti.

Výstupy

 • Zápisy do stavebního deníku
 • Odsouhlasení víceprací a méněprací

3. Předání díla

Konec části realizace probíhá kontrolou celého domu. Předání dohodnutých dokumentů a nastavení servisů.

Výstupy

 • Uzavření financování
 • Překlopení financování do fáze splácení
 • Předávací protokol
 • Předání kolaudačního rozhodnutí

4. Záruka a servis

Jsme kdykoliv k dispozici k případným úpravám či opravám díla. Plánujeme a realizujeme další fáze stavby, pokud tak bylo domluveno.

Výstupy

 • Poradenství
 • Údržba
 • Plánování dalších prací